MTÜ Eesti Eralasteaedade Liit (EELL) on asutatud 2000.aasta detsembris eesmärgiga korraldada Eesti eralasteaedade tegevust, esindada oma liikmete ühiseid huve, levitada informatsiooni era-alushariduse kohta Eestis, edendada ja väärtusteda lastega tegelemist Eestis ning luua rahvusvahelisi kontakte.

Liidu tööd koordineerib kaheliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed on:
Signe Suurväli  signe@kalli.ee
Grete Miilen   grete.miilen@lasteklubi.ee.